Chính sách bảo hành SIGMA FURNITURE

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Tất cả các sản phẩm đôn để chậu hoa  của SIGMA FURNITURE đều được bảo hành ít nhất 12 tháng

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.

Ngoài ra tại SIGMA FURNITURE còn có những sản phẩm độc quyền riêng khác như: bàn góc, kệ ti vi, giá để chậu cây…