Nội thất phòng ăn

Chạn để bát TBD020

11.500.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ bát đĩa TBD012

9.750.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ bát đĩa TBD015

17.500.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ bát TBD004

9.750.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ chén bằng gỗ TBD013

9.500.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ chén bát TBD010

9.850.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ để bát đĩa TBD006

9.350.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ để chén bát TBD011

4.850.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ để chén dĩa TBD018

15.550.000 

Nội thất phòng ăn

Tủ để chén TBD007

9.500.000