HÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Tất cả các sản phẩm của SIGMA FURNITURE đều được bảo hành ít nhất 12 tháng

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.